Telefon: 0744598534 - Email: office@comir.ro

Despre noi

SC Comir SRL este o societate cu capital integral privat, infiintata in anul 1992 si care presteaza o gama larga de servicii in domeniul retelelor de gaze naturale, apa, canalizare, instalatii petroliere, termice, electrice si telecomunicatii.

SC COMIR SRL dispune de spatii de productie si depozitare cu racorduri la toate utilitatile: energie electrica, termica, apa, canalizare si gaze. Sediul societatii dispune de depozite, birouri cu dotari specifice activitatilor de productie si proiectare (calculatoare, copiatoare, plotter, imprimante etc.) si spatii de cazare intr-o cladire (subsol, parter, etaj 1, magazie).

Firma COMIR si-a adaptat permanent metodologia si serviciile astfel incit sa poata raspunde cerintelor ulterioare ale clientilor in timpul derularii proiectelor. Proiectantii experimentati ai firmei COMIR ofera solutii de executie a proiectelor la un pret competitiv, intr-un timp de realizare scurt prin intermediul proiectarii asistate de calculator.

Proiectarea si desenarea asistata de calculator precum si gradul ridicat de pregatire a specialistilor este o componenta de baza a firmei COMIR SRL.

Firma COMIR ofera clientilor solutii pentru orice faza a derularii unui proiect incepind de la faza de proiectare pina la finalizarea lucrarilor de executie. Politici de mediu SC Comir SRL specializata in furnizarea de servicii de constructii-montaj si instalatii este constienta de impactul generat de activitatile, produsele si serviciile sale asupra mediului si de faptul ca prevenirea poluarii mediului reprezinta o parte importanta din responsabilitatile ce-i revin fata de angajati, clienti si public.

Impreuna cu toti angajatii, vom implementa acele strategii care sa conduca la afaceri de succes si sa asigure cel mai mare beneficiu, fara sa compromitem posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface necesitatile proprii.

Implementarea unui sistem de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 ne angajeaza la prevenirea poluarii si la imbunatatirea performantei noastre de mediu, la respectarea cerintelor legale, a reglementarilor de mediu si la alte cerinte pe care organizatia noastra le-a adoptat;

In acest sens, tot personalul societatii va actiona pentru: Imbunatatirea managementului deseurilor si a planificarii lucrului astfel incat sa reducem deseurile, sa le reciclam pe cat de mult posibil si sa le depozitam/eliminam intr-o maniera sigura ori de cate ori ele nu pot fi refolosite. Acolo unde se genereaza deseuri, acestea vor fi manipulate si depozitate/eliminate intr-un mod responsabil si in siguranta pentru mediu. Vom informa si indruma clientul nostru privind utilizarea, transportul, stocarea/eliminarea in conditii de siguranta a deseurilor noastre si ale lor, iar serviciile noastre sa le furnizam in siguranta fata de mediu.

Desfasurarea activitatilor si a operarii echipamentelor si instalatiilor, intr-un mod care protejeaza mediul, sanatatea si siguranta angajatilor si eficient pentru reducerea emisiilor atmosferice si imbunatatirea folosirii resurselor naturale si a energiei. Vom inregistra in mod continuu un progres masurabil in implementarea acestui angajament in cadrul tuturor operatiilor pe care le facem. Pregatirea pentru situatii de urgenta si pentru activitati care sa sprijine comunitatea locala pentru a-si imbunatati demersul ei in directia pregatirii situatiilor de urgenta. Evitarea contaminarii solului si a apei pluviale a clientului nostru.

Conlucrarea cu clientul nostru si cu furnizorii pentru a asigura un comportament adecvat cu politica de mediu a societatii noastre. Vom furniza informatii si asistenta pentru a-i sprijini in eforturile lor in implementarea unui sistem de management de mediu. Conducerea fiecarei directii este responsabila pentru educarea, instruirea si motivarea angajatilor in sensul intelegerii si respectarii angajamentelor din cadrul politicii noastre de mediu. Politici de calitate La baza proiectarii si implementarii sistemului de management al calitatii este Mesajul Directorului General si obiectivele in domeniul calitatii aprobate de catre acesta. Aceste documente sunt cunoscute de catre intreg personalul organizatiei si prezentate la instruirile privind problemele in domeniul calitatii.

Directorul General al organizatiei a definit obiectivele precum si angajamentul referitor la calitate, politica in domeniul calitatii, analizata si actualizata periodic, fiind adecvata atat scopurilor organizatorice cat si asteptarilor si cerintelor clientului si societatii. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse anual, Directorul General urmareste:

 • Concentrarea tuturor resurselor in vederea satisfacerii clientului;
 • Identificarea, documentarea si conducerea tuturor activitatilor care contribuie la realizarea obiectivelor calitatii, stabilind in fisele de post atributiile, responsabilitatile si competentele fiecarei persoane implicate in aceste activitati;
 • Evitarea producerii avariilor, accidentelor si incidentelor;
 • Protectia mediului inconjurator si implementarea si certificarea SMM;
 • Corelarea obiectivelor de managementul calitatii cu alte obiective si asigurarea bugetului necesar pentru realizarea acestora;
 • Respectarea stricta a documentatiei tehnice si a procedurilor, fiselor tehnologice, prescriptiilor si normativelor aplicabile in timpul proceselor;
 • Eliminarea neconformitatilor, accentul punandu-se pe prevenirea acestora, de cate ori este posibil;
 • Incurajarea personalului de a semnala erorile si disfunctionalitatile;
 • Aprovizionarea numai de la furnizori evaluati si acceptati; Revizuirea si imbunatatirea performantelor serviciilor;
 • Motivarea personalului pentru realizarea calitatii, adica corelarea necesitatilor si intereselor personalului cu indeplinirea obiectivelor si sarcinilor de calitate;
 • Cunoasterea, intelegerea si implementarea politicii adoptate la toate nivelurile ierarhice si organizatorice;
 • Analiza periodica, de catre conducere, a stadiului, evolutiei si eficientei sistemului de management al calitatii;
 • Asigurarea resurselor necesare pentru functionarea SMC;
 • Rezolvarea intr-un termen cat mai scurt a oricaror posibile reclamatii ale clientului.

Contact